ORDLISTE

BEGREPSORDLISTE

Om prosjektet

Med prosjektet Klimarisiko i kommunen håper vi å øke nysgjerrigheten og kunnskapen om kommunenes klimarelaterte risiko.

Målgruppen for arbeidet er folkevalgte og beslutningstakere i administrasjonen i norske kommuner, men kommunens klimarisiko angår oss alle - som innbyggere.

Prosjektet Klimarisiko i kommunen er initiert og finansiert av Kommunalbanken (KBN). Vi jobber sammen med CICERO Senter for klimaforskning og Norsk Klimastiftelse. Prosjektet har fått veiledning fra City Finance Lab, et initiativ under EIT Climate-KIC

CICERO har, med hjelp fra Insam, skrevet rapporten Klima, risiko og bærekraftig utvikling i norske kommuner som danner grunnlaget for denne nettsiden. Rapporten kan lastes ned i pdf-format her.

Norsk Klimastiftelse har ført i pennen heftet Klimarisiko - Hva kan du gjøre i din kommune? som gir en kortversjon av temaet. Heftet kan lastes ned i pdf-format her, eller du kan bestille papirversjoner ved å sende en e-post til Anne Jortveit i Norsk Klimastiftelse.

Om KBN

Kommunalbanken (KBN) er norske kommuner og fylkeskommuners viktigste långiver og har bidratt til å realisere velferdsinvesteringer over hele landet gjennom mer enn 90 år. Med høyest oppnåelige kredittrating og landets laveste forvaltningskostnader bidrar KBN til å redusere kostnadene for kommunene. Overskuddet går tilbake til fellesskapet gjennom utbytte til staten.

KBN har et eget låneprogram, grønne lån, tilpasset finansiering av klima- og miljørettede investeringer i kommunal sektor. Grønne lån gis en gunstigere rente enn ordinære lån. 

 

Kristine Falkgård, adm. dir. i KBN, Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og Anne Jortveit, nestleder i Norsk Klimastiftelse, samarbeider om prosjektet Klimarisiko i kommunen.